Giften

Bouw lokaal KSA Moerkerke vzw

Nieuw lokaal?

Het huidige lokaal van KSA Moerkerke vzw, beter gekend als ‘het heem’, staat symbool voor ontelbare uren speelplezier, heel wat generaties leden en leiding, het ontstaan van vele vriendschappen, de uitvalbasis voor evenementen … Het huidige lokaal heeft dus al een hele geschiedenis achter de rug. Omdat dit ook steeds zichtbaarder wordt aan het lokaal en ook extra binnenspeelruimte zich opdrong, kregen we de kans van Stad Damme om een nieuw lokaal te bouwen.

Het nieuwe lokaal zal op dezelfde plaats komen al het huidige lokaal. De bouw van het lokaal gebeurt door KSA Moerkerke vzw maar wordt voor een groot stuk gefinancierd door Stad Damme door middel van subsidies. De binneninrichting van ons nieuwe lokaal (elektriciteit, verwarming, sanitair, …) moeten we echter deels zelf bekostigen. Als jeugdbeweging kunnen we hiervoor uiteraard alle financiële steun gebruiken.

Hoe kunnen jullie helpen?

Naast onze bierverkoop is het ook mogelijk om een bijdrage, vanaf 40 euro, te storten als extra duwtje in de rug voor de bouw van ons lokaal. Veel van onze andere verschillende financiële acties doorheen het werkjaar (worstenverkoop, inpakactie kerst,  fuif …) zijn momenteel jammer genoeg niet mogelijk.

Wat staat tegenover deze bijdrage?

Naast eeuwige dankbaarheid zullen we ook een plekje in ons lokaal voorzien om alle ‘helpende handen’ te bedanken. Iedereen die ons financieel heeft gesteund zal een handafdruk krijgen in ons lokaal. Daarnaast ontvang je ook een fiscaal attest van KSA Nationaal. Dit attest wordt automatisch toegevoegd aan je belastingaangifte waardoor je recht hebt op een belastingvermindering voor 60% van het gestorte bedrag tot het eind van 2020. Vanaf 2021 is het terug de normale 45%, nu heeft de overheid besloten om dit percentage dus iets te verhogen om verenigingen een steuntje in de rug te bieden.

Waar kunnen jullie storten?

Om een bijdrage te storten dienen jullie 3 stappen te volgen:

  1. Eerst dienen jullie het formulier via volgende link: https://forms.gle/oAzUgb8A5ad5f3N67
    Hierdoor hebben we een mooi overzicht en de correcte gegevens van jullie.
  2. Vervolgens kan het bedrag overschrijven op de rekening van KSA Nationaal vzw, aangezien zij de nodige fiscale attesten mogen opmaken.
  3. Het rekeningnummer waarop gestort moet worden is BE98 7865 8704 5293. In de mededeling moet ook het adres van de schenker opgenomen worden om de attesten te kunnen bezorgen, dus: ‘GIFT KSA MOERKERKE – NAAM SCHENKER– ADRES SCHENKER’