Inschrijvingen werkjaar 2023 – 2024

Beste ouders

Dit werkjaar zijn de inschrijvingen terug digitaal via de volgende link:

Link inschrijving

Informatie over wat er met je gegevens gebeurt en welke rechten je hebt omtrent je gegevens vind je in onze privacyverklaring.

Link privacyverklaring

Vriendelijke groeten

De leiders