KSA Moerkerke

Wie is KSA Moerkerke?

KSA Moerkerke is een jeugdbeweging voor jongens van 6 tot en met 16 jaar. We willen natuurlijk niemand uitsluiten, maar meisjes zijn in KSAM niet toegelaten. Gelukkig is er voor hen wel een waardig alternatief in de vorm van Chiro Sint-Rita, met wie wij geregeld samen activiteiten organiseren. Onze activiteiten zijn heel divers, gaande van eerder rustige binnenspelen tot wilde avonturen op het veld voor ons Heem. Iedereen kan dus wel zijn gading vinden in KSAM, of je nu eerder verlegen of zeer uitbundig bent.

Onze KSA is ingedeeld in 5 bannen namelijk, waarvan de kabouters de jongste leeftijdsgroep is. Vervolgens zijn er de actieve pagadders en de stoere jongknapen. Vanaf het eerste middelbaar behoor je binnen KSAM tot de knapen en twee jaar later word je jonghernieuwers. Elke ban heeft minstens om de 2 weken een activiteit, meestal op zaterdagmiddag voor de jongsten en zaterdagavond voor de oudste twee groepen. De activiteiten zijn aan de leeftijd aangepast: bij de jongere bannen ligt de nadruk meer op spelen en wordt elke activiteit in een verhalend kader gegoten, terwijl de oudere bannen zich bezighouden met iets ruigere activiteiten zoals trektochten en klimparcours.

Activiteiten zijn niet het enige wat wij in KSAM doen. Elke ban gaat in de zomer op kamp en de 3 jongste bannen (kabouters, pagadders en jongknapen) hebben ook een winterweekend dat meestal in het eerste weekend van de krokusvakantie plaatsvindt. Een kamp van de jongere bannen vindt plaats in gebouwen. Tijdens zo’n kamp zijn er ook activiteiten gelijkaardig aan de spelen doorheen het jaar, daarboven is er speciale aandacht voor een meeslepend verhaal, die de verschillende activiteiten met elkaar verbindt. De oudere bannen, knapen en jonghernieuwers, slapen niet meer in gebouwen maar slapen in tenten. Hun kamp bestaat uit kampvuren maken, constructies sjorren en vaak is er ook een meerdaagse trektocht. Zo’n kamp is vaak een onvergetelijke ervaring.

 De leiding bestaat volledig uit vrijwilligers die ooit zelf in KSA Moerkerke lid waren. Ons lokaal heet het ’t Heem en bevindt zich in de Belle Maertensstraat 48. Daar hebben we zowel een speelgebouw met een opslagplaats voor spelmateriaal als een grote weide om te ravotten.

Zoals de meeste jeugdbewegingen hebben we ook een uniform. Dit uniform kan verschillen van ban tot ban maar het belangrijkste stuk ervan is het oranje sjaaltje. Ons uniform wordt verkocht in de tokshop. Deze tokshop staat uitgestald op belangrijke activiteiten zoals de startdag. Het is ook mogelijk om tijdens het werkjaar iets extra’s aan te kopen, hiervoor kan een leider voor of na de activiteit geraadpleegd worden.

Volg ons ook op facebook-icon !

Leave a Reply:

Your email address will not be published.