De Leiders

Leeftijd: 16+

Na de jonghernieuwers maken leden de overstap van lid naar leiding. Zo kiest men ervoor om een uitgebreider
engagement op te nemen voor de plaatselijke groep en de verantwoordelijkheid te dragen over een bepaalde leeftijdsgroep.
Per ban is er altijd een Banleider, deze leider is er om de ban in een zo goed mogelijke banen te leiden,
hij zorgt er ook voor dat elke activiteit zorgvuldig voorbereid wordt.

Mouwschildje: het lichtbruine kompas

Samen met de medeleiders de richting aangeven,
het voortouw nemen, met een duidelijk doel.
Een goede gids voor KSA.

 

 

 


jaar Leiding: de boom

Takken die de groepen kunnen dragen,
wortels die de groep kunnen voeden.
KSA mag op je rekenen.

 

 

Groepsleiding: de driepikkel

Een netwerk uitbouwen en samen houden,
leid(st)ers, ouders en de omgeving.
De start van een mooie sjorconstructie,
een stevige basis voor KSA.